Kandidat hos PeopleLink

Når du vælger at søge dit næste job gennem PeopleLink, vil vi gøre vores yderste for, at du får en positiv oplevelse ud af at arbejde sammen med os – uanset hvor langt du når i processen.

Vi tænker nemlig i langsigtede relationer – både i forhold til vores kunder og i forhold til vores kandidater.

Rekrutteringsprocessen

Vores rekrutteringsprocesser skræddersys til den enkelte virksomhed afhængig af situation og behov, og derfor vil processen ikke være helt ens fra gang til gang. Normalt vil vi i startfasen screene de indkomne ansøgninger, og når vi har skabt overblik over kandidatfeltet, vil vi begynde at indkalde til indledende samtaler – typisk i løbet af 1-3 uger.

De kandidater, som vurderes at matche jobbet, vil efterfølgende få lejlighed til at møde virksomheden. Der vil være et varierende antal personlige møder inden den endelige beslutning træffes.

Du vil møde en grundig - men fleksibel proces, hvor du gennem personlige møder med konsulenten og virksomheden vil få mange informationer om virksomheden, ligesom du vil få lejlighed til at uddybe dine faglige, personlige og evt. ledelsesmæssige kompetencer. Vores mål er, at både du og virksomheden har et solidt grundlag for at træffe den rigtige beslutning.

Hvis du ikke inviteres til samtale, eller hvis du bliver fravalgt senere i udvælgelsesprocessen, er det, fordi vi vurderer, at der er andre kandidater i feltet, som i højere grad matcher de opsatte kriterier. Men du er altid velkommen til at søge andre jobs hos os, og vi anbefaler også, at du lægger dit CV ind i vores CV-database, som vi bruger aktivt i forbindelse med løsning af vore rekrutteringsopgaver.

Personvurdering

I udvælgelsesfasen vil vi altid gennemføre en personvurdering, som oftest indeholder to tests – en personlighedstest og en analytisk test.

Begge tests gennemføres online, og er blandt de anerkendte og mest validerede værktøjer på markedet. Du vil få yderligere information om testforløbet forud for gennemførelsen.
Testene kommer aldrig til at stå alene, men vil altid suppleres med et personligt testinterview med udgangspunkt i testrapporterne, og herudover vil vi – med din accept – indhente 2-3 reference hos tidligere arbejdsgiver til at underbygge vores vurderinger.

På det personlige testinterview vil du få en personlig feedback, og vi vil efterfølgende udarbejde en opsummerende rapportering til virksomheden, som beskriver, i hvilken grad du vurderes at have de kompetencer og personlige egenskaber, der er afgørende for at få succes i jobbet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere oplysninger om et specifikt job, eller hvis du ønsker at få en mere nuanceret tilbagemelding på evt. afslag eller på dit CV.

Vi modtager også meget gerne feedback på din oplevelse af at være kandidat hos PeopleLink.