HR Udvikling

PeopleLink råder over erfaring og kompetencer i forhold til HR på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Udvikling af en forretningsdrevet HR-strategi og definering af de deraf følgende HR-indsatser er udgangspunktet for at sikre, at virksomhedens menneskelige ressourcer og de ledelsesmæssige kompetencer udgør en konkurrencemæssig fordel.

En HR-strategi bør altid tage afsæt i de forretningsmæssige udfordringer og strategiske forretningsmål. Ofte vil forretningsstrategien styre virksomheden mod forandringer, og også her spiller HR-strategien en afgørende rolle i forhold til at understøtte forandringsprocesser og at geare medarbejdere og organisation til det nye.

I kombination med vores erfaring og forretningsmæssige indsigt – samt vores veldokumenterede værktøjer og metoder – samarbejder vi med vores kunder om at designe og implementere HR-løsninger, der skaber værdi.

Samarbejdsformerne spænder fra opgaveløsning på time- eller projektbasis, interrimaftaler, deciderede HR-partneraftaler eller mentorordninger for HR-ansvarlige og -specialister.