Team & Ledelse

Et team er en enhed af individer, der er gensidigt afhængige af hinanden i deres arbejdsprocess, hvor de arbejder med forskellige aspekter af samme opgave og har et fælles mål, nemlig løsning af opgaven så effektivt som muligt.

Desuden har teamet gennemlevet en lang opbygnings- og udviklingsperiode, hvor gruppen er modnet - blevet voksen - og først da har opnået status som et team.   

- Edgar Schein -

PeopleLink skræddersyr udviklingsforløb for teams med udgangspunkt i de konkrete behov.

Vejen fra gruppe til team går som regel via en opbygnings- og udviklingsfase. Det er i denne fase nødvendigt for teamet at udvikle et fælles formål samt fælles standarder og krav til arbejdsprocessen. Samtidig er det karakteristisk for et team, at medlemmerne er forskellige og derfor yder med forskellige bidrag.

Forskellighederne i kompetence, erfaring, færdigheder og personlige egenskaber er nødvendige for, at medlemmerne komplementerer hinanden gensidigt i et teamsamarbejde. Og vi ved at et team opnår langt bedre resultater, når teamet kender hinandens arbejdsmetodik, beslutningsmønstre og motivation. Det skaber både gensidig respekt og synergi imellem teamets ressourcer, styrker og svagheder.

Udvikling af team-synergier fokuserer på teamets samarbejde, samspil, relationer samt forskelligheder i teamet. Processerne vil oftest indeholde følgende elementer;

  • Fastlæggelse af og forventningsafstemning omkring teamets mission og arbejdsgrundlag
  • Personlig indsigt
  • Teamindsigt og -synergier