Individuel lederudvikling

Virksomheder agerer i en verden i konstant forandring – en global verden, hvor efterspørgslen efter virksomhedens produkter ændres over natten, nye teknologier eller nye politiske strømme åbner nye muligheder og lukker andre.
Medarbejdernes forventninger til ledelse og arbejdsliv er høje og markant anderledes end tidligere. Med andre ord – lederrollen er i konstant forandring.

PeopleLink tilrettelægger og gennemfører målrettede lederudviklingsforløb, som både udfordrer og støtter den enkelte leder i sin lederrolle. Vi bidrager til at skabe overblik i ledelse og opdatering af lederens værktøjskasse.

Organisationer er forskellige og har forskellige prioriteter. Når vi arbejder med ledere, vil vi starte med at sætte os grundigt ind i de forretningsmæssige og organisatoriske udfordringer, hvilket giver os de bedste forudsætninger for at forstå lederens situation og forventningerne til rollen.

Vi udvikler altid vores lederforløb individuelt, men de vil gerne indeholde elementer som rolle- og forventningsafklaring, kompetence- og adfærdsafklaring samt udvikling af personlige og faglige kompetencer.

lederudvikling

Ledertræning og -uddannelse

PeopleLink tilbyder også en egentlig uddannelse af ledere og specialister. Vi har gennem tiden afholdt mange træningsforløb med nøglemedarbejdere, og de har altid været skræddersyet til netop det behov, leder og virksomhed har haft.

Temaerne har f.eks. været:

  • Situationsbestemt ledelse
  • Kommunikations for ledere
  • Trivsels og stresshåndtering
  • Udvikling af lederrollen
  • Forandringsledelse – forandringsworkshops
  • Medarbejderudvikling
  • Presentation Skills in English

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvilke muligheder der er for netop jeres virksomhed.