Ledergruppeudvikling

Ledergruppers effektivitet og resultatskabelse er betinget af i hvor høj grad gruppen agerer og kommunikerer som én samlet enhed.

Dette kræver, at gruppen for det første har et fælles billede af opgaven. Og herefter er det vigtigt at gruppen kender sine ressourcer – både fælles, men også i forhold til den enkeltes bidrag og styrker. Og ikke mindst forstår at udnytte, værdsætte og optimere disse ressourcer og synergier.

Processer omkring udvikling af ledergrupper tager udgangspunkt i den forretningsmæssige udfordring, og er bygget op omkring de to basiselementer; forventningsafstemning og indsigt, dvs.:

  • Hvorfor; gruppens mission og den primære årsag til at gruppen eksisterer
  • Hvad skal vi; afstemning af holdninger og forventninger til gruppens målsætninger, resultatkrav, metodik, spilleregler og ansvar, og
  • Hvordan gør vi det; afklaring af individuelle og gruppens samlede ressourcer og motivation, og hvorledes der skabes synergi i gruppen som helhed.

Derudover kan der – afhængigt af behovet – indgå elementer omkring ledelsesadfærd og -værdier, det personlige lederskab og fælles ledelsesværktøjer.

ledergruppeudvikling