Teamudvikling

Gør forskelle til fordele og opnå øget forståelse, mere effektive teams og bedre resultater …

Alle teams, f.eks. projektgrupper, afdelinger eller ledergrupper, der samarbejder omkring forskellige aspekter af en fælles opgave, har behov for at skabe gensidig tillid og forståelse. En JTI Team Workshop kan bidrage til at skabe indsigt i og anerkendelse af forskelle og resourcer i teamet, samt ikke mindst optimere og effektivisere samarbejdet.

JTI er et unikt teambuildings værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker, og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges som et aktiv

peoplelink12JTI Workshoppen er et fleksibelt koncept, hvor indhold, omfang og varighed fastlægges baseret på situation og behov.På JTI Workshoppen arbejdes med ligheder og forskelle bl.a. i forhold til kommunikation, samarbejde, beslutninger og forandringer mv., og der fokuseres på at synliggøre synergier og opmærksomhedspunkter i teamet.


 JTI Team Workshoppen bidrager til at skabe:

 • Øget indsigt og forståelse af egne reaktions- og adfærdsmønstre
 • Øget indsigt og forståelse af reaktioner og adfærd hos andre
 • Indsigt i og bedre udnyttelse af synergier og ressourcer i teamet
 • Indsigt i potentielle svagheder og konfliktfelter i teamet
 • En referenceramme og fælles sprog for teamets samarbejde
 • Et godt udgangspunkt for at maksimere og udvikle et effektivt samarbejde og dermed bedre resultater
 • Anerkendelse af værdien af forskellighed

Arbejdsformen veksler mellem gruppeopgaver, øvelser, dialog og refleksion.

Proces

 • Individuel JTI-typeprofil
  Individuel gennemførelse af en online typeindikator test og efterfølgende en personlig samtale på 1-1½ times varighed med henblik på at give det enkelte teammedlem indsigt i typologien, afdækning af egen typeprofil samt dialog omkring, hvorledes typepræferencerne udspiller sig i samarbejdet med andre. Den personlige dialog gennemføres 1-2 uger forud for teamworkshoppen.
 • Team Workshop
  Der gennemføres en JTI Team Workshop på ½-1 dags varighed afhængig af situation og behov. Igennem forskellige øvelser, dialog og refleksioner fokuseres på teamets præferencer, styrker og udfordringer, f.eks. i forhold til kommunikation, problemløsning, beslutninger, forandringer mv. Der tegnes et Teamkompas®, der illustrerer teammedlemmernes bidrag og teamets syneriger.