Spring til indhold

Sales & Trade Manager

Ambassadør for stærkt nichebrand i internationalt setup

Odense

House of Oliver Twist er en dansk virksomhed, som kan spores helt tilbage til 1805, og har derfor i mere end 200 år dygtiggjort sig inden for sit fag. Virksomheden formår på én og samme tid at vedligeholde sit traditionsrige håndværk og samtidig følge med på et marked præget af udvikling og konkurrence. Virksomheden er som følge af sin unikke ekspertise og rige historie i 2018 blevet opkøbt af Swedish Match, som i 2022 blev en del af PMI, og er derfor nu en del af en stor international koncern, samtidig med at den familiære kultur og traditionsrige positionering er bevaret.

Til at stå i spidsen for virksomhedens salgsaktiviteter, både nationalt og internationalt, søges der nu en Sales & Trade Manager, som skal repræsentere brandet på tværs af markeder og interessenter.

Du er bindeleddet mellem virksomheden og koncernens salgsenheder

Din fornemmeste opgave som Sales & Trade Manager er at være virksomhedens ansigt udadtil overfor kunder, salgsrepræsentanter og andre interessenter. Dette indebærer at formidle brandets budskab og informere om, hvordan produktet differentierer sig fra andre konkurrerende produkter på markedet – både i dets fremstilling, brug og målgruppe.

Du indgår i et tæt samarbejde med direktøren, og I vil sammen stå i spidsen for virksomhedens salgsaktiviteter – nationalt såvel som internationalt. Dette involverer den strategiske planlægning og eksekvering i tillæg til at vedligeholde samt opbygge relationer både internt i koncernen og eksternt i markederne til detailkanaler.

Med ansvar for salgs- og markedsføringsbudgettet er dine vigtigste opgaver blandt andet at:

  • Træne koncernens Field Sales sælgere og styrke dem i forståelsen af HOT’s produkter og brand

  • Udvikle markeder og fastholde markedsandele blandt andet gennem kampagner

  • Identificere markedstendenser og ud fra dette udarbejde optimeringsforslag

  • Holde dig ajour med lovgivning, markedsføringsregler, mærkningsbestemmelser og prisudvikling på de individuelle markeder

Du vil i forbindelse med disse opgaver naturligt have berøringsflader og samarbejde flere steder internt i HOT, f.eks. med virksomhedens digital marketing manager samt diverse interessenter i hele koncernen.

Der er en vis mængde rejseaktivitet i jobbet, primært i Danmark, Norge og Sverige, men du har selv stor indflydelse på antal rejsedage. For at opbygge og vedligeholde relationer og for at opnå markedsindsigt er rejserne både sammen med salgsrepræsentanter til detailbutikkerne på de forskellige markeder og i forbindelse med udstillinger og messer.

Naturlig relationsbygger med motivation for det strategiske sigte

Vi ser for os en profil med relevant salgs-/afsætningsuddannelse og erfaring med at repræsentere et fysisk produkt, som afsættes til detailhandlen. Har du opbygget denne erfaring under lovgivningsmæssige forhold/i en reguleret branche, er dette selvfølgelig en fordel.

Vi forestiller os også en profil, som har erfaring med at etablere, opbygge og fastholde eksportmarkeder samt distributionssamarbejder. Du er udadvendt og har nemt ved at opbygge samt vedligeholde relationer. Du er proaktiv og selvkørende, og din arbejdsstil er struktureret og målrettet.

Du er naturligt strategisk orienteret, har stor ansvarsbevidsthed og er vedholdende. Du motiveres ikke udelukkende af den kortsigtede succes, men også af at opnå resultaterne over tid.

Solidt nichebrand, stor medindflydelse og et godt arbejdsmiljø

Du får muligheden for at arbejde med et solidt nichebrand i en velkonsolideret virksomhed, hvor der er interesse i og investeringsvilje til at udnytte markedspotentialet. Hertil kommer en flad organisation, hvor du vil opleve et professionelt, åbent og ”ligetil” samarbejde både internt og eksternt. Med reference til direktøren får du stor medindflydelse og kompetente kolleger lokalt og internationalt. Med fokus på fælles mål kan du se frem til et udfordrende arbejdsliv, der giver dig mulighed for at sætte din faglighed i spil i et godt arbejdsmiljø, der går op med et aktivt privatliv. Du arbejder på fabrikken i Odense.

Kontakt Lene Mølholm eller Kris Mikaelsen hos PeopleLink på 6610 2015 for yderligere oplysninger, eller send os din korte ansøgning og dit CV via 'Søg stillingen'.

Kris Mikaelsen
+45 2621 6015
km@peoplelink.dk

Læs mere om House of Oliver Twist

House of Oliver Twist A/S (HOT) er en velkonsolideret, tidligere familieejet virksomhed. I dag er HOT datterselskab i Swedish Match, som ejes af PMI. HOT udvikler, producerer og afsætter røgfri tobak (tobakspastiller) via detailhandlen, tankstationer og kiosker. Brandet 'Oliver Twist' er et nydelsesmiddel til voksne og bevidste forbrugere. Virksomheden har en stærk position i Danmark, Sverige og Norge. ’Oliver Twist’ afsættes ligeledes på en række andre eksportmarkeder. Virksomheden har 24 dedikerede og engagerende ledere og medarbejdere, hvoraf halvdelen arbejder i produktionen. Kulturen er familiær med krydderi af internationalt samarbejde. Læs mere på www.oliver-twist.dk